Kişinin yasevimliığı cemiyet zarfında değeri olan , kapasite, hâl ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tüyönetmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara nazaran insanların davranışlarında belirli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Terbiye; kişinin davranışlarındaki yaşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğmedarımaişetme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanımı yapılabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin ammaçlarına akla yatkın ) bileğmedarımaişetme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis nazaran;

· Terbiye bir prosestir.

· Terbiye sürecinde, kişinin davranışlarının istenilen yönde bileğmedarımaişettirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğmedarımaişetme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç zemin öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye ammaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı birlik kültürler sinein özdeşdır. Lakinçların içeriği ve öğrenme sinein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre nazaran bileğmedarımaişetebilir, lakin sürecin doğası bileğmedarımaişetmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince biriyi filozof ve eğitimci, eğitimin ne başüstüneğuna üstüne farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen ölçün tanımı şudur: Terbiye, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğmedarımaişetikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın zarfında eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğmedarımaişetikliği” ve “süreç” kabil kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Terbiye, kişioğlu sinein yaşam boyu devam eden bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik yani beklentilere ve hedeflere akla yatkın olabileceği kabil istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin medarımaişetletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel bile kabil. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri kabil mekânlarda maruz eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. Yani eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine nazaran sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim yapmak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir düşünce ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise resen gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki can bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir tip olarak ele tuzakındığında ise eğitim sisteminin üç zemin ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. çaykara; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, tesisat, maliyet, personel kabil fiziki unsurlardır. Süreç; meslek zarfında gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, yetki, imtihan özları kabil istenilen davranış bileğmedarımaişetiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko


Leave Your Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir